Basisscholen kunnen een van de bijna twintig oorlogsmonumenten in Hoorn adopteren. Veel monumenten zijn inmiddels geadopteerd. Daarmee hopen we dat kinderen met een andere blik naar monumenten op straat kijken en deze met respect zullen behandelen. Het comité wil jonge inwoners van Hoorn daadwerkelijk betrekken bij “hun” monument. Bijvoorbeeld met gastlessen door leden van ons comité en/of het aanbieden van digilessen. Maar ook door een jaarlijkse fototentoonstelling in De Boterhal waaraan de leerlingen zelf kunstwerken bijdragen. Verder willen we onze jonge stadsgenoten aanmoedigen om mee te lopen in de Stille Tocht en bloemen te leggen bij “hun” monument.

Ook enkele scholen voor voortgezet onderwijs hebben een monument geadopteerd. De OSG West Friesland heeft de plaquette ter herinnering aan J.D. Poll geadopteerd. Deze hangt in de hal van de school. Koos Poll was directeur van de OSG (toen Rijks HBS) en een internationaal bekende verzetsstrijder.

Tabor College d’Ampte heeft de plaquette voor verzetsstrijder Trien de Haan geadopteerd.

De monumenten en de adoptiescholen zijn:

Er zijn in onze stad nog enkele monumenten beschikbaar voor adoptie.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.