Basisscholen kunnen een van de bijna twintig oorlogsmonumenten in Hoorn adopteren. Veel monumenten zijn inmiddels geadopteerd. Daarmee hopen we dat kinderen met een andere blik naar monumenten op straat kijken en deze met respect zullen behandelen. Het comité wil jonge inwoners van Hoorn daadwerkelijk betrekken bij “hun” monument. Bijvoorbeeld met gastlessen door leden van ons comité en/of het aanbieden van digilessen. Maar ook door een jaarlijkse fototentoonstelling in De Boterhal waaraan de leerlingen zelf kunstwerken bijdragen. Verder willen we onze jonge stadsgenoten aanmoedigen om mee te lopen in de Stille Tocht en bloemen te leggen bij “hun” monument.

In 2021 heeft ook een middelbare school in Hoorn een monument geadopteerd. De OSG West Friesland heeft de plaquette ter herinnering aan J.D. Poll geadopteerd. Deze hangt in de hal van de school. Koos Poll was directeur van de OSG (toen Rijks HBS) en een internationaal bekende verzetsstrijder.

De monumenten en de adoptiescholen zijn:

Monument Adoptieschool
Handje “Afscheid” Oecumenisch basisschool Ichthus
Handje “Woede” OBS Socrates
Handje “Wanhoop” OBS Montessori
Handje “Steun” Daltonschool De Tweemaster
Vliegersmonument OBS De Zonnewijzer
Plaquette Jeudje OBS De Klipper
Monument Grote Kerk Roald Dahl school
Plaquette Nieuwsteeg OBS Het Fluitschip
Plaquette Aaf Dell en
Dieuw van Vliet
Kindcentrum Universum
Engelse oorlogsgraven Keern Mariaschool
Plaquette Post Poddie Bernardus van Bocxmeerschool
Plaquette station Hoorn Basisschool De Rank
Plaquette J.D. Poll OSG Westfriesland
Plaquette Trien de Haan Tabor College d’Ampte in Hoorn

Er zijn in onze stad nog enkele monumenten beschikbaar voor adoptie.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.