Stichting Het Hoornse Comité 40-45 is een niet-winstbeogende stichting. Ze ontvangt voor haar activiteiten een subsidie van de gemeente Hoorn. Dankzij de bijdragen van een groot aantal sponsoren kan onze stichting al deze activiteiten organiseren.

Kijk hier voor meer informatie over de mogelijkheden voor sponsoring.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Eddy Boom (voorzitter)
Phil van Dijk (vice-voorzitter)
Kees Hoogendijk (secretaris)
Jos de Groot (penningmeester)
Alien Alberts (sponsoring)
Christa van Hees (communicatie en PR)
Sandra Boes (Open Joodse Huizen)

Ons comité is bereikbaar via het secretariaat
info@comite4045.nl


Financiële gegevens

ING bank IBAN REKENING. NL11 INGB 0003785926
BIC: INGBNL2A
KvK. Hoorn nr. 41235794

Het bestuur, van links naar rechts: Kees Hoogendijk, Sandra Boes, Alien Alberts, Phil van Dijk, Christa van Hees, Eddy Boom en Jos de Groot. Foto Benno Ellerbroek.

Het bestuur, van links naar rechts: Kees Hoogendijk, Sandra Boes, Alien Alberts, Phil van Dijk, Christa van Hees, Eddy Boom en Jos de Groot. Foto Benno Ellerbroek.

Voorzitter Eddy Boom geïnterviewd door leerlingen

Vicevoorzitter Phil van Dijk