Stichting Het Hoorns Comité 40-45 is een niet-winstbeogende stichting. Ze ontvangt voor haar activiteiten een subsidie van de gemeente Hoorn. Dankzij de bijdragen van een groot aantal sponsoren kan onze stichting al deze activiteiten organiseren.

Kijk hier voor meer informatie over de mogelijkheden voor sponsoring.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen

Phil van Dijk (vicevoorzitter)
Kees Hoogendijk (secretaris)
Stefan Donga (penningmeester)
Jos de Groot (stille tocht)
Alien Alberts (sponsoring en educatie)
Sandra Boes (Open Joodse Huizen)
Louise Snel (marketing en communicatie).

Lees hier ons meerjarenbeleidsplan

Ereleden

Truus Menger-Oversteegen, landelijk verzetsheld en medeoprichter Comité 40-45 Hoorn
Eddy Boom, voorzitter van 2007 tot 2024

Werkgroepen

Het comité kent twee werkgroepen, de werkgroep Educatie en de werkgroep Tachtig jaar vrijheid.

De werkgroep Educatie geeft gastlessen aan de oudste groepen van Hoornse basisscholen en ontwikkelt lesmateriaal voor basisscholen (digi-lessen) en het voortgezet onderwijs. De  werkgroep bestaat uit de volgende personen:

Alien Alberts (voorzitter), Christa van Hees (gastdocent), Wil Eiting (gastdocent), Bettie van de Griend (gastdocent), Anka-Mirjam Hoogland (gastdocent), Simon Laan (gastdocent) en Heleen Walburg (voortgezet onderwijs).

De werkgroep Tachtig jaar vrijheid ontwikkelt speciale activiteiten voor 2025, het jaar waarin heel Nederland Tachtig jaar vrijheid viert. Deze werkgroep bestaat uit de volgende personen:

Christa van Hees (voorzitter), Sandra Boes, Kees Hoogendijk, Arwin Rood en Louise Snel.

Comité 40-45 is bereikbaar via het secretariaat
info@comite4045.nl


Financiële gegevens

ING bank IBAN REKENING. NL11 INGB 0003785926
BIC: INGBNL2A
KvK. Hoorn nr. 41235794

Het bestuur, van links naar rechts: Kees Hoogendijk, Sandra Boes, Alien Alberts, Phil van Dijk, Christa van Hees, Eddy Boom en Jos de Groot. Foto Benno Ellerbroek.

Kees Hoogendijk, Sandra Boes, Stefan Donga,  Louise Snel, Alien Alberts, Phil van Dijk en Jos de Groot. Foto Benno Ellerbroek.

Voorzitter Eddy Boom geïnterviewd door leerlingen

Vicevoorzitter Phil van Dijk