29 april, van 10.00 tot 16.00 uur
Tijdens ‘Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet’ komt de geschiedenis tot leven. Open Joodse Huizen zijn kleinschalige herdenkingsbijeenkomsten die plaatsvinden in huizen en andere panden waar vroeger Joodse mensen woonden of ondergedoken hebben gezeten; zij zijn na de oorlog niet meer teruggekeerd. Directe getuigen, nazaten en kenners vertellen de echte verhalen over wat er plaatsvond op die locatie: verhalen van vervolging, verzet en bevrijding aan de hand van foto’s, films, dagboekfragmenten, gedichten, literatuur en muziek. Iedereen is welkom om te luisteren, mee te praten en te herdenken. De verhalen zorgen ervoor dat de gebeurtenissen – en vooral de mensen – niet vergeten worden.
In Hoorn wordt in 2020 voor het vijfde jaar Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet georganiseerd. Ook dit jaar is in huiskamers en winkels het publiek van harte welkom voor de verhalen die op die locatie hebben plaatsgevonden. Het programma wordt later bekend gemaakt. OJH is een initiatief van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam en vindt jaarlijks plaats op steeds meer locaties in Nederland. Comité 40-45 Hoorn organiseert de bijeenkomsten in Hoorn.