De website Oorlog in Hoorn is gemaakt in opdracht van Stichting het Hoorns Comité 40-45 speciaal ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. De site is ontwikkeld en gerealiseerd door Reclamebureau De Praktijk, Communicatiebureau Vitamedia en Bootspat Media. Het initiatief is mogelijk geworden dankzij de financiële steun van Gemeente Hoorn, het Prins Bernard Cultuurfonds en het VSB-fonds. Bij de ontwikkeling waren tal van organisaties en personen betrokken: Stichting Hoorn Kunst & Cultuur, Cinema Oostereiland, Guido van Olffen Motions Graphics, De Blauwe Schuit, Vereniging Oud Hoorn, Theatergroep Het Gezelschap/Trans.

Op deze website staan digilessen voor het basisonderwijs in Hoorn met speciaal daarvoor ontwikkelde filmpjes. Er zijn videoverslagen met ooggetuigen die geïnterviewd zijn door scholieren van het middelbaar onderwijs. Maar er zijn ook links naar bijvoorbeeld beeldmateriaal. Zoals foto’s en eerder opgenomen ooggetuigenverslagen van Comité 40-45 Hoorn, documentaires van uitgeverij Peter Sasberg en naar de website van vereniging Oud Hoorn. Naast deze website is er een speciale app ontwikkeld met een speurtocht voor de kinderen en een wandeltocht voor volwassenen.

Met de samenvoeging van de site www.comite4045.nl wil de website Oorlog in Hoorn hét verzamelpunt zijn voor alles wat betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog in Hoorn, een platform dat de oorlogsgeschiedenis toegankelijk maakt. Voor deze en de volgende generaties.

Disclaimer

Deze website maakt gebruik van foto- en filmmateriaal van derden. Waar sprake is van auteursrechtelijk beschermd werk, is zo veel als mogelijk getracht om de rechthebbende te achterhalen en toestemming te verkrijgen voor het gebruik daarvan. Mocht u van mening zijn dat uw materiaal ten onrechte is gebruikt en wij er ondanks onze zorgvuldigheid niet in geslaagd zijn u als rechthebbende te achterhalen met als doel u vooraf toestemming te vragen, dan verzoek wij u contact op te nemen met comité 40-45 Hoorn (info@comite4045.nl).

Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding

Naamsvermelding – Niet Commercieel – Geen Afgeleide Werken

Foto’s:

• Collectie Osinga
• Comite 40-45 Hoorn
• Vereniging Oud Hoorn
• Westfries Archief
• Benno Ellerbroek
• Beeldbank WOII / NIOD (embedded)
• Facebook: Kèèk op Hoorns verleden

Subsidiegevers